Brud på data-sikkerhed

Problem med brud på data-sikkerhed er løst

I forbindelse med overgangen til et nyt system, har der ved en fejl hos en leverandør været adgang til oplysninger på nettet om 1700 medarbejdere i Herning Kommune.

Det drejer sig om CPR nummer, stillingsbetegnelse samt til- og fratrædelses dato.

Der har ikke være navne, adresser eller kommune på oplysningerne. Altså er det alene CPR, stilling og til/fratrædelsesdato.

Disse data kan som udgangspunkt ikke bruges alene, da det kræver adgang til systemer, som kun myndigheder har at kunne få yderligere oplysninger.
Alle de berørte er blevet underrettet.

I samme brud var der brudstykker af personoplysninger på borgere, der indeholder helbredsoplysninger og CPR. Disse lå dog ikke i almindeligt læseligt format, men kunne genskabes med viden om hvordan det gøres og et program til det.

Alle berørte borgere er også underrettet.

Be the first to comment

Leave a Reply