Vandforsyningsplan for Herning Kommune

Vandforsyningsplanen beskriver, hvordan borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand både nu og i fremtiden.
Høringsfristen udløber 28. august 2019

Høring af vandforsyningsplanen:

Vandforsyningsplanen beskriver, hvordan borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand både nu og i fremtiden. Planen fastlægger hvilke vandforsyninger, der skal levere vand til borgere og erhvervsvirksomheder i forskellige områder af kommunen, samt hvilke områder, der ikke kan forsynes med alment vand.

Der er i planen lavet ændringer i forhold til tidligere plan, så flere ejendomme ligger uden for vandværkernes forsyningsområder.

Planen er i høring i 8 uger, hvor du kan komme med bemærkning til forhold, som du mener vi burde tage have taget stilling til i forhold til indhold i planen. F.eks. i forhold til ændring i forsyningsområder.

Du skal sende dine bemærkning til grundvand@herning.dk, så vi har modtaget dem senest den 28. august 2019

Vandforsyningsplan findes kun som en digital plan. Hvis du alligevel ønsker at have en papirversion, kan du udskrive hele eller dele af Vandforsyningsplanen.

Læs hele vandforsyningsplanen for Herning Kommune.

Afgørelsen kan se ved henvendelse til gundvand@herning.dk.

Afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

Herning Kommune har i en screening vurderet, at planen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering.

Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, du kan klage over. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af Miljøvurderingslovens bestemmelser.

Klagen skal indgives senest den 31. juli 2019 via Klageportalen.

Be the first to comment

Leave a Reply